Regulamin - Lemur Sp. z o.o.

Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEMUR.COM.PL

§1 Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Lemur Sp. z o.o.
ul. Plac Wolnica 13/10
31-060 Kraków

NIP 6762480094
REGON 123223561
KRS 0000525473 (wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS). 

zwana dalej Sklepem

Email: kontakt@lemur.com.pl
Tel.: +48 888 811 512

 

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy www.lemur.com.pl (zwany dalej Sklepem), zajmuje się sprzedażą karm oraz akcesoriów dla zwierząt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ceny produktów prezentowanych w ofercie Sklepu są podane w walucie polskiej oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Informacje o towarach, wraz z podaniem ceny, prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do wycofywania towarów prezentowanych na swojej stronie internetowej. Zapis ten nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5. W ofercie Sklepu znajdują się karmy weterynaryjne, czyli karmy o zastosowaniu leczniczym. Zatwierdzając niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że zakup karm weterynaryjnych dostępnych w sprzedaży na stronach Sklepu został zalecony przez lekarza weterynarii po uprzedniej konsultacji. Klient potwierdza, że jest świadomy możliwych negatywnych skutków stosowania karm weterynaryjnych bez uprzedniej konsultacji lekarza weterynarii. Niewłaściwe stosowanie karm weterynaryjnych może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia zwierzęcia, a w niektórych przypadkach doprowadzić do jego śmierci.

§3 Zamówienia

1. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej – zwana dalej Kupującym.

2. Zamówienia mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 w dni robocze, w soboty, niedziele i święta – będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

3. Zamówienie może złożyć zarówno osoba posiadająca Konto Użytkownika założone na stronie internetowej Sklepu jak i osoba niezarejestrowana. W przypadku zakupu bez rejestracji użytkownika, Kupujący celem złożenia zamówienia zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu.

4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Sklepem a Kupującym w momencie wysłania na adres mailowy Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane.

6. W przypadku braku towaru Kupujący jest o tym informowany. Sklep zastrzega sobie prawo w takim przypadku do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

 

§4 Formy płatności

1. Wszelkie płatności drogą elektroniczną są realizowane za pośrednictwem platformy Przelewy24.

Przelewy24

2. Za nabyte towary Kupujący może zapłacić:

a) Przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy,
b) Płatność kartą kredytową: MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V PAY.
c) Za pobraniem – zapłata następuje podczas odbioru przesyłki od pracownika firmy kurierskiej.

3. Kupujący po zatwierdzeniu zamówienia i wybraniu płatności za pośrednictwem Przelewy24 wybiera kanał płatności, za pomocą którego chce dokonać zapłaty za zamówione produkty.

a) W przypadku wybrania płatności kartą płatniczą, Kupujący zostanie przekierowany do formularza wprowadzania danych karty płatniczej.

b) W przypadku wybrania płatności przelewem, Kupujący zostanie przekierowany na stronę logowania do wybranego przez siebie banku:
- dla e-transferu, po zalogowaniu do swojego banku, Kupujący zatwierdza przelew (dane przelewu są automatycznie wypełnione);
- dla e-przelewu, po zalogowaniu się do swojego banku, Kupujący sam uzupełnia dane przelewu (dane do wprowadzenia wyświetlają się na oddzielnej karcie), po czym zatwierdza przelew.

Po dokonaniu płatności następuje przeniesienie na stronę serwisu Przelewy24, gdzie jest wygenerowane potwierdzenie wykonanej operacji.

4. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje serwis Przelewy24.

    Więcej informacji na stronie www.przelewy24.pl

 

§5 Dostawa towaru

1. Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie wystawiana jest faktura VAT.

2. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru zgodnie z zamówieniem oraz pozbawionego wad.

3. Zamówiony towar dostarczany do Kupującego:

a) Na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem wybranej podczas dokonywania zamówienia przez Kupującego firmy kurierskiej:
- K-EX Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
InPost S.A. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków,
DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa,

b) do wskazanego podczas dokonywania zamówienia przez Kupującego paczkomatu sieci InPost S.A., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków,

c) na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – dostępne przy zamówieniach o wadze do 350g. Zamówienia wysyłane są listem poleconym ekonomicznym. Opcja wysyłki dostępna tylko przy przedpłacie na konto.

4. Czas dostawy towaru wynosi:
a) od 1 do 3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem (kurier, paczkomaty)
b) od 1 do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia przelewu na konto bankowe wskazane przez Sklep w przypadku przedpłaty na konto (kurier, paczkomaty),
c) od 3 do 6 dni roboczych od daty wpłynięcia przelewu na konto bankowe wskazane przez Sklep w przypadku przedpłaty na konto (Poczta Polska).

5. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy stan towaru nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.

 

§6 Koszty dostawy

1. Koszty dostawy uwarunkowane są wybranym przez Kupującego sposobem płatności.

2. Koszt dostawy stanowi dodatkową kwotę dodaną do wartości zamówionych produktów.

3. W przypadku zamówienia o wartości co najmniej 100 zł brutto, koszty dostawy pokrywa Sklep. Dotyczy to wyłącznie przesyłek na terenie Polski.

4. W przypadku zamówienia o wartości poniżej 100 zł brutto, Kupujący pokrywa koszty dostawy:
a) przesyłka firmą kurierską:
- przedpłata na konto: 14,00 zł brutto,
- płatność za pobraniem: 18,00 zł brutto,

b) przesyłka do wskazanego paczkomatu:
- przedpłata na konto: 7,00 zł brutto,
- płatność za pobraniem: 9,00 zł brutto,

c) przesyłka listem poleconym ekonomicznym (Poczta Polska S.A.): 8,30 zł brutto (tylko przedpłata na konto).

 

§7 Reklamacja

1. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze składanym zamówieniem lub stwierdzeniu jego wady, Kupujący zgłosi reklamację do Sklepu telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Sklep ma prawo żądać zwrotu towaru celem rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku jeżeli rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania znacznie utrudniałby przesłanie rzeczy do SklepuKupujący zobowiązany jest do udostępnienia rzeczy celem dokonania oględzin.

3. Kupujący zgłaszając reklamację ma prawo:
a) żądać obniżenia ceny rzeczy będącej przedmiotem reklamacji,
b) żądać zwrotu pieniędzy za rzecz będącą przedmiotem reklamacji,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.

4. Sklep w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej oraz powiadomi Kupującego o dalszym postępowaniu.

5. Koszty naprawy/wymiany ponosi Sklep za wyjątkiem, gdy rzecz wadliwa została zamontowana. Wówczas Kupujący pokrywa koszty demontażu oraz ponownego montażu rzeczy jeżeli przekraczają one cenę rzeczy lub Kupujący może żądać zwrotu tych kosztów do wysokości ceny rzeczy.

6. Reklamacja zgłaszana jest z tytułu rękojmi i prawo jej zgłaszania obejmuje okres do 2 lat od daty wydania rzeczy (w przypadku rzeczy nowej) lub 1 roku w przypadku rzeczy używanej. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację do 1 roku czasu od dnia stwierdzenia wady rzeczy.

 

§8 Odstąpienie od umowy

1. W myśl art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupującemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn.

2. O fakcie woli odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sklep w formie pisemnej np. listownie. Od tego momentu ma on 14 dni na odesłanie zamówionego towaru do SklepuSklep w tym czasie ma obowiązek zwrócić Kupującemu koszt zakupu towaru oraz koszt przesyłki towaru do Kupującego. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sklepu płatność za towar – chyba, że Kupujący zażyczy sobie skorzystania z innej metody. W przypadku dodatkowych opłat związanych z innym, wybranym przez Kupującego sposobem zwrotu pieniędzy koszty te ponosi Kupujący.

2. Koszt odesłania towaru do Sklepu w przypadku odstąpienia od umowy opisanego w §8 ust.1 pokrywa Kupujący.

3. Nieodebranie przesyłki przez Kupującego jest traktowane jako odstąpienie od umowy co sprawia, że Kupujący ma obowiązek pokryć koszty wysyłki.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie produkty po otwarciu przez Kupującego zapieczętowanego opakowania, w których się znajdują, nie podlegają zwrotowi.

 

§9 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep internetowy www.lemur.com.pl z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 13/10, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych Sklepu.

2. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych, żądania ich kopii, korekty, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również żądania przeniesienia danych do wybranego podmiotu.

3. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administratorem danych osobowych jest Lemur Sp. z o.o., który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Sklep nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sklepowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§10 Przepisy końcowe

1. Wszelkie zdjęcia, nazwy, znaki towarowe oraz loga producentów umieszczone na stronach Sklepu należą do ich prawowitych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji zamówień będą realizowane na drodze polubownej.

3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, będzie on rozstrzygany przez stosowny Sąd. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporu, wynikłego w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Kupującym, będzie sąd powszechny w Krakowie.


sklep zoologiczny